توسعه تبلیغات و بازاریابی

بیوگرافی

م.اخلاقی

ارشد بازاریابی

کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری

کارشناسی گرافیک

دارای ۱۰ مدرک فنی و حرفه ای در زمینه کامپیوتر و حسابداری

مشاور، کارشناس، مدرس تبلیغات و بازاریابی

مدیر کانون تبلیغات

طراح گرافیک

سابقه ۱۵ ساله فعالیت در بازار