کانون شهرداد

بیوگرافی

محمد اخلاقی رضاپور

متولد سال ۱۳۶۰، شاغل به کار از سال ۱۳۸۰ تاکنون، شروع فعالیت در زمینه کامپیوتر و حسابداری در شرکت های معتبری مثل ایز ایران، دارای ۱۰ مدرک فنی حرفه ای در زمینه کامپیوتر و حسابداری، ایجاد شرکت تبلیفاتی کانون شهرداد از سال ۱۳۹۰ در زمینه تهیه و تدوین برنامه تبلیغات و بازاریابی و …، مشغول فعالیت در زمینه مشاوره و کارشناسی و تدریس تبلیغات و بازاریابی، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی تبلیغات تجاری و کارشناسی گرافیک و کارشناسی ارشد بازاریابی، طراح گرافیک، عکاس صنعتی و طبیعت و سابقه فعالیت ۲۰ ساله در بازار.

@Makhlaghi1

@Photo1.ir

@KanonShahrdad