کانون شهرداد

توسعه تبلیغات و بازاریابی

توسعه تبلیغات و بازاریابی

بازاریابی و رسانه

بازاریابی : از نظر فیلیپ کاتلر فعالیتی انسانی است در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله . یا عبارت است از«فراهم کردن کالاها یا خدمات برای برآورده ساختن نیازهای مصرف کنندگان.»به بیان دیگر، بازاریابی شامل درک خواسته های مشتری و تطابق محصولات شرکت، برای برآورده ساختن آن نیازها و در برگیرنده فرآیند سودآوری برای شرکت است.

رسانه : رسانه یا Media به معنی رساندن است. رسانه به معنی هر وسیله ای است که انتقال دهنده فرهنگ ها و افکار عده ای باشد. و اکنون آن چه مصداق این تعریف است وسایلی همانند: روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، CDها، ویدئو و… می باشند.

ضرورت های ارتباطی

تبلیغات ابزار بازاریابی : یکی از ابزارهای اصلی بازاریابی تبلیغات می باشد که بواسطه آن میتواند خواسته های جدید را در میان مخاطبان ایجاد کرده و با ارائه خدمت و محصول اون نیازها رو برآورده کند.

تبلیغات شریان اقتصادی یک رسانه : امروزه بعضی از رسانه ها بواسطه تبلیغات و آگهی های تبلیغاتی است که میتوانند به حیات خود ادامه دهند .

اهداف مشترک

جذب مخاطب و تاثیر بر مخاطب : هدف بازاریابی بواسطه فعالیتی که انجام میدهد تاثیر گذاری بر افراد و جامعه است بازاریابی با ایجاد استراتژیهای بازاریابی سعی در جذب و تاثیر گذاری بر روی مخاطبان خود است. این مخاطبان میتوانند افراد ، جامعه ، شرکتها و … باشند. هدف رسانه هم بواسطه ابزار و قدرتی که دارد تاثیر گذاری و جذب  مخاطب است تا بتواند جایگاه رسانه را در جامعه گسترش دهد. در حال حاضر رسانه بیشتر اهداف و خواسته های صاحبان خویش را منتقل میکند تا منافع آنها حاصل شود.

تنگنا ها و چالش های ارتباطی

تنگنا ها و چالش های ارتباطی بین رسانه رسانه و بازاریابی تا حدودی شبیه رابطه روابط عمومی و رسانه است ، روابط عمومی همیشه دوست دارد که یک چهره خوب از سازمان یا واحد مورد نظر خویش ارائه کند هر چند که حقیقت این نباشد ولی این با اصول حرفه ای رسانه در تضاد است، رسانه باید حقیقت را مطرح کند.

گاهی روابط عمومی و بازاریابی میخواهند یک طرفه عمل کنند و خودشون جای رسانه قرار بگیرند اما بدلیل نداشتن کارایی یک رسانه نمیتوانند در این زمینه موفق باشند.

راهکارهای موفق ارتباطی

رسانه و بازاریابی میتوانند مکمل هم باشند : یعنی بواسطه هدف مشترکی که دارند میتوانند در تعامل با یکدیگر باشند نه در تضاد، چون هر دو میخواهند بر روی مخاطب تاثیر بزارند.

م.اخلاقی

مهر۱۳۹۰