کانون شهرداد

AD

توسعه تبلیغات و بازاریابی

بازاریابی و رسانه بازاریابی : از نظر فیلیپ کاتلر فعالیتی انسانی است در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله . یا عبارت است از«فراهم کردن کالاها یا خدمات برای برآورده ساختن نیازهای مصرف کنندگان.»به بیان دیگر، بازاریابی شامل درک خواسته های مشتری و تطابق محصولات شرکت،…